Zásady zpracování osobních údajů

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Václav Ráž, IČO 663 663 56, se sídlem Družicová 724/35, Praha 6, 161 00 - fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22. 04. 1997. Kontaktovat mně můžete:

 

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se mně rozhodnete kontaktovat, například kontaktním formulářem nebo e-mailem, budu o vás zpracovávat primárně váš e-mail a telefon. Dále pak veškeré údaje, které mně sdělíte v textu vaší zprávy.

Vedle toho budu zpracovávat i vaše elektronické údaje, konkrétně IP adresu a datum a čas odeslání zprávy. 

Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

 

3. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budu zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abych vás mohl přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na mně obrátili. K tomuto účelu budu osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.

 

4. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.